Máy Khò nhiệt & hàn thiếc JYD-852D

-11%

Giá niêm yết: 1.800.000
Giá:1.600.000
Máy hàn Chipset Gordak 936A

-13%

Giá niêm yết: 750.000
Giá:650.000
Máy khò nhiệt và hàn thiếc FEICK SMD-898D

-6%

Giá niêm yết: 1.650.000
Giá:1.550.000
Máy khò nhiệt và hàn thiếc JYD SMD-8586

-6%

Giá niêm yết: 1.650.000
Giá:1.550.000
Máy khò từ Chipset QUICK SMD-858D

-7%

Giá niêm yết: 1.350.000
Giá:1.250.000
Máy khò từ Chipset FEICK SMD-858D

-7%

Giá niêm yết: 1.350.000
Giá:1.250.000
Máy khò từ Chipset Jiayoudi 858A

-8%

Giá niêm yết: 1.150.000
Giá:1.050.000
Máy khò nhiệt  Chipset Gordak 850

-8%

Giá niêm yết: 1.250.000
Giá:1.150.000
Máy hàn thiếcChip Quick 936A

-7%

Giá niêm yết: 1.350.000
Giá:1.250.000
Máy cấp nguồn Yaogong PS-305D

-5%

Giá niêm yết: 1.750.000
Giá:1.650.000
Máy khò nhiệt Quick 850A

-7%

Giá niêm yết: 1.350.000
Giá:1.250.000
Call: 0915.26.36.36
Đồng hồ vạn năng Sannuo YX-360TRn

-35%

Giá niêm yết: 280.000
Giá:180.000
Call: 0915.26.36.36
Call: 0915.26.36.36
Call: 0915.26.36.36
Tay máy hàn thiếc GORDAK - 952A

-35%

Giá niêm yết: 280.000
Giá:180.000
Call: 0915.26.36.36
Máy hàn thiếc Chipset Jiayoudi 936B

-11%

Giá niêm yết: 850.000
Giá:750.000
Máy hàn thiếc Kawh 936

-15%

Giá niêm yết: 650.000
Giá:550.000
Máy Khò & Hàn thiếc KAWH SMD-8586

-6%

Giá niêm yết: 1.650.000
Giá:1.550.000
Tay máy khò từ JYD SMD-8586

-28%

Giá niêm yết: 350.000
Giá:250.000
Tay máy khò từ FEICK SMD-898D

-28%

Giá niêm yết: 350.000
Giá:250.000
Tay máy khò từ BAKU 898D

-28%

Giá niêm yết: 350.000
Giá:250.000
Tay máy khò từ BAKU BK-878L

-28%

Giá niêm yết: 350.000
Giá:250.000
Tay máy khò từ ATTEN 858D

-28%

Giá niêm yết: 350.000
Giá:250.000
Tay máy khò từ Jiayoudi 858A

-28%

Giá niêm yết: 350.000
Giá:250.000
Tay máy khò từ KAWH SMD-8586

-28%

Giá niêm yết: 350.000
Giá:250.000