Máy Khò nhiệt & hàn thiếc JYD-852D

-6%

Giá niêm yết: 1.600.000
Giá:1.500.000
Máy hàn thiếcChip Quick 936A

-7%

Giá niêm yết: 1.350.000
Giá:1.250.000
Máy khò nhiệt  Chipset Gordak 850

-8%

Giá niêm yết: 1.250.000
Giá:1.150.000
Máy khò nhiệt và hàn thiếc JYD SMD-8586

-6%

Giá niêm yết: 1.550.000
Giá:1.450.000
Máy khò nhiệt Quick 850A

-8%

Giá niêm yết: 1.250.000
Giá:1.150.000
Call: 0915.26.36.36
Đồng hồ vạn năng Sannuo YX-360TRn

-35%

Giá niêm yết: 280.000
Giá:180.000
Call: 0915.26.36.36
Call: 0915.26.36.36
Call: 0915.26.36.36
Tay máy hàn thiếc GORDAK - 952A

-35%

Giá niêm yết: 280.000
Giá:180.000
Call: 0915.26.36.36
Tay máy khò từ JYD SMD-8586

-28%

Giá niêm yết: 350.000
Giá:250.000