Bộ đàm cầm tay HYT TC-610

-6%

Giá niêm yết: 1.650.000
Giá:1.550.000
Bộ đàm 128 kênh Kenwood TK-2217

-9%

Giá niêm yết: 2.100.000
Giá:1.900.000
Máy bộ đàm HYPERSIA H1

-15%

Giá niêm yết: 650.000
Giá:550.000
Call: 0915.26.36.36
Call: 0915.26.36.36
Call: 0915.26.36.36
Call: 0915.26.36.36
Call: 0915.26.36.36
Máy bộ đàm Motorola VX388IP66

-4%

Giá niêm yết: 3.450.000
Giá:3.300.000
Call: 0915.26.36.36
Call: 0915.26.36.36
Bộ đàm cầm tay HYT TC 508 (VHF)

-16%

Giá niêm yết: 1.250.000
Giá:1.050.000
Bộ đàm cầm tay HYT TC 508 (UHF)

-16%

Giá niêm yết: 1.250.000
Giá:1.050.000
Bộ đàm cầm tay HYT TC-320

-9%

Giá niêm yết: 1.850.000
Giá:1.680.000
Call: 0915.26.36.36
Call: 0915.26.36.36
Máy bộ đàm HYTERA HYT TC-508V

-16%

Giá niêm yết: 1.250.000
Giá:1.050.000
Bộ đàm HYT TC-320 UHF

-9%

Giá niêm yết: 1.850.000
Giá:1.680.000