Máy hàn Chipset Gordak 936A

-13%

Giá niêm yết: 750.000
Giá:650.000
Máy hàn thiếcChip Quick 936A

-11%

Giá niêm yết: 1.350.000
Giá:1.200.000
Máy khò nhiệt  Chipset Gordak 850

-16%

Giá niêm yết: 1.250.000
Giá:1.050.000
Máy khò nhiệt Quick 850A

-14%

Giá niêm yết: 1.350.000
Giá:1.150.000
Call: 0915.26.36.36
Call: 0915.26.36.36
Call: 0915.26.36.36
Call: 0915.26.36.36
Call: 0915.26.36.36
Máy hàn thiếc Chipset Jiayoudi 936B

-11%

Giá niêm yết: 850.000
Giá:750.000
Máy hàn thiếc Kawh 936

-15%

Giá niêm yết: 650.000
Giá:550.000