Bộ đàm cầm tay HYT TC 508 (UHF)

-8%

Giá niêm yết: 1.150.000
Giá:1.050.000
Call: 0915.36.36.36
Bộ đàm cầm tay HYT TC-320

-6%

Giá niêm yết: 1.650.000
Giá:1.550.000
Call: 0915.36.36.36
Call: 0915.36.36.36
Máy bộ đàm HYTERA HYT TC-508V

-8%

Giá niêm yết: 1.150.000
Giá:1.050.000
Bộ đàm HYT TC-320 UHF

-6%

Giá niêm yết: 1.650.000
Giá:1.550.000
Máy bộ đàm HYTERA TC-320 U1

-6%

Giá niêm yết: 1.650.000
Giá:1.550.000
Máy bộ đàm HYTERA HYT TC-508U

-8%

Giá niêm yết: 1.150.000
Giá:1.050.000
Máy bộ đàm HYTERA TC-320 U2

-6%

Giá niêm yết: 1.650.000
Giá:1.550.000
Call: 0915.36.36.36
Call: 0915.36.36.36
Call: 0915.36.36.36
Call: 0915.36.36.36
Call: 0915.36.36.36
Call: 0915.36.36.36
Call: 0915.36.36.36
Call: 0915.36.36.36
Call: 0915.36.36.36