Call: 0915.26.36.36
Call: 0915.26.36.36
Call: 0915.26.36.36
Call: 0915.26.36.36
Máy bộ đàm Baofeng UV-8 (UHF)

-20%

Giá niêm yết: 850.000
Giá:680.000
Bộ đàm cầm tay Baofeng BF-A5

-22%

Giá niêm yết: 450.000
Giá:350.000
Máy bộ đàm Baofeng UV-6D

-26%

Giá niêm yết: 750.000
Giá:550.000
Máy bộ đàm Vertexstandard VX-231

-9%

Giá niêm yết: 2.100.000
Giá:1.900.000
Call: 0915.26.36.36
Bộ đàm chống nước Chierda CD-K16 8W High Power

-6%

Giá niêm yết: 1.450.000
Giá:1.350.000
Máy bộ đàm JBL BL-180

-20%

Giá niêm yết: 480.000
Giá:380.000
Máy bộ đàm JBL BL-3380

-6%

Giá niêm yết: 1.590.000
Giá:1.490.000
Máy bộ đàm JBL BL-580

-10%

Giá niêm yết: 990.000
Giá:890.000
Máy bộ đàm JBL BL-285

-11%

Giá niêm yết: 890.000
Giá:790.000
Máy bộ đàm JBL BL-280U

-12%

Giá niêm yết: 790.000
Giá:690.000
Bộ đàm cầm tay GLANCE GC369

-12%

Giá niêm yết: 790.000
Giá:690.000
Call: 0915.26.36.36